Świat i Słowo nr 1/2009 (12)


Spis treści:


Rozmowa:
 • Oblicza tolerancji. Z prof. UKSW Ewą Podrez rozmawia o tolerancji Marek Rembierz

Studia i szkice:
 • Anna Brożek, Jacek Jadacki, W sprawie granic tolerancji
 • Zbigniew Wolak, Definicje i granice tolerancji
 • Antoni Siemianowski, Tolerancja - nowe imię sprawiedliwości
 • Krzysztof Wieczorek, Tolerancja - szacunek dla odmienności
 • Tadeusz Sławek, Rzeczywistość rozpodobnienia. O tolerancji i tolerancyjności
 • Krzysztof Stachewicz, Przyczynki do ejdetyki tolerancji
 • Marek Rembierz, Czy filozof powinien być tolerancyjny? Zagadnienie tolerancji w refleksji metafilozoficznej
 • Leszek Łysień, Niemoc rozumu. Błądzenie filozofów.
 • Imelda Chłodna, Tolerancja z punktu widzenia filozofii realistycznej
 • Agnieszka Salamucha, Pojęcie tolerancji w refleksji nad wychowaniem
 • Wojciech Zieliński, O możliwych wyznacznikach refleksji nad tolerancją
 • Andrzej Kasperek, Bezwstydna tolerancja, czyli rozważania o granicach tolerancji
 • Monika Miczka-Pajestka, Tolerancja a problem "Innego" w perspektywie wielokulturowości
 • Stanisław Gawliński, Dojczland po polsku ("alienacje słowiańskiego pisarza w germańskiej trasie")
 • Maria Korusiewicz, Moja matka Gęś, czyli uwagi o konstrukcji "ja" w logice kulturowej i kwestii tolerancji
 • Jarosław Pacuła, O homofobii z perspektywy językowej
 • Stefan Konstańczak, Nietolerancja jako przyzwolenie na zadawanie cierpienia
 • Agnieszka Lenartowicz-Podbielska, Wokół granic tolerancji w wielokulturowym świecie
 • Karolina Jurak, Tolerancja jako wyznacznik tożsamości społeczeństwa obywatelskiego - Michała Walzera wizja tolerancji

Materiały, komentarze, recenzje:
 • Marek Bernacki, Śmierć Mistrza. Wspomnienie o prof. Janie Błońskim
 • Marek Bernacki, Kazimiera Alberti - "zapomniana legenda" (w gawędzie Jacka Proszyka)
 • Krystyna Koziołek, Edukacyjny fitness
Świat i Słowo   ISSN 1731-3317
filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia
ul. Willowa 2, bud. B (I piętro), pok. 120
43-300 Bielsko-Biała